Shivsena’s first list of 31 Candidates for BMC Polls 2017

by Web Desk | Updated: 2017-02-02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.No. Ward No. Candidate Name
 
1 1 Tejasvini Ghoslkar
2 2 Bhalchandra Mhatre
3 3 Balkrishna Bidar
4 4 Sujata Patekar
5 5 Sanjay Ghadi
6 6 Harshal Karkar
7 7 Sheetal Mhatre
8 9 Sachin Mhatre
9 10 Milind Mhatre
10 11 Riddhi Kharsunge
11 13 Raja Kadam
12 14 Bharti Kadam
13 15 Paresh Roni
14 16 Priti Dandekar
15 17 Dr. Shilpa Saurabh Sangore
16 18 Sandhya Doshi
17 25 Madhuri Bhoir
18 26 Bharti Padgali
19 175 Mangesh Satamkar
20 179 Trushna Vishvasrao
21 182 Milind Vaidh
22 191 Vishakha Ravut
23 192 Priti Pantankar
24 193 Hemangi Worlikar
25 194 Samadhan Sarvankar
26 195 Snehal Ambekar
27 196 Aashish Chemburkar
28 199 kishori Pednekar
29 203 Indu Masulkar
30 216 Arundhati Dhundvadkar
31 222 Minatai Kambli