Standing Committee Member

 

Standing committee members

Standing committee is a body which generally consist of 27 councillors. Every decision is taken by the majority of votes of members in the standing committee. The committee’s chairman is appointed in the first meeting, which is held each official year.

 

In current standing committee, there are 26 members.

 

List of Members Of The Standing Committee For The Year 2019-20

S. No. Name of the Member's
1 Jyoti Parag Alwani
2 Parmeshwar Tukaram Kadam
3 Manoj Kishorbhai Kotak
4 Ramesh Gajanan Korgaonkar
5 Gita Ajay Gawali
6 Sanjay Shankar Ghadi
7 Rakhi Harishchandra Jadhav
8 Asif Ahmed Zakaria
9 Makrand S. Narvekar
10 Rajul Suresh Patel
11 Sujata Udesh Patekar
12 Kishori Kishor Pednekar
13 Kamlesh Shobhnath Yadav
14 Vishakha Sharad Raut
15 Ravi Raja
16 Chandrashekhar Vasudeo Wayangankar
17 Parag Kishor Shah
18 Prabhakar Shinde
19 Vijayendra Omkar Shinde
20 Rajeshree Rajesh Shirwadkar
21 Rais Kasam Shaikh
22 Sujata Digvijay Sanap
23 Ramnarayan Amtharam Barot
24 Vidyarthi Sing
25 Anjali Sanjay Naik