Previous Mayors of BMC

Previous Mayors of BMC

S. No. Year Mayor
1 1931 - 1932 SIR J. B. BOMAN-BEHRAM
2 1932 - 1933 SIR V. N. CHANDAVARKAR
3 1933 - 1934 DR. M. C. JAVLE
4 1934 - 1935 SHRI H. M. RAHIMTOOLA
5 1935 - 1936 SHRI K. F. NARIMAN
6 1936 - 1937 SHRI J. M. MEHTA
7 1937 - 1938 DR. E. MOSES
8 1938 - 1939 SIR S. M. CHINOY
9 1939 - 1940 SIR B. N. KARANJIA
10 1940 - 1941 SHRI M. TRICAMJEE
11 1941 - 1942 DR. J. A. COLLACO
12 1942 - 1943 SHRI Y. J. MEHERALLY
13 1943 - 1943 Shri M. D. D. GILDER
14 1943 - 1944 Shri M. R. MASANI
15 1944 - 1945 SHRI N. T. MASTER
16 1945 - 1946 DR. J. A. D'SOUZA
17 1946 - 1947 SHRI M. I. M. ROWJEE
18 1947 - 1948 SHRI A. P. SABAVALA
19 1948 - 1949 DR. M. U. MASCARENHAS
20 1949 - 1952 SHRI S. K. PATIL
21 1952- 1953 SHRI G. N. DESAI
22 1953 - 1954 Dr . Peter ANASTASIO DIAS
23 1954 - 1955 SHRI D. V. PATEL
24 1955 - 1956 SHRI N. C. PUPALA
25 23/02/1956 - 31/03/1956 SMT. S. M. MODI
26 1956 - 1957 SHRI S. A. KADAR
27 04/04/1957 - 13/05/1957 DR. S. C. FERNANDES
28 25/05/1957 - 31/03/1958 SHRI M. V. DONDE
29 1958 - 1959 SHRI S. S. MIRAJKAR
30 1959 - 1960 DR. P. T. BORALE
31 1960 - 1961 SHRI V. N. DESAI
32 1961 - 1962 SHRI V. B. WORLIKAR
33 1962 - 1963 DR. N. N. SHAH
34 1963 - 1964 SHRI E. A. BANDOOKWALLA
35 1964 - 1965 Dr. B. P. DIVGI
36 1965 - 1966 Shri M. MADHAVAN
37 1966 - 1967 SHRI S. R. PATKAR
38 1967 - 1968 DR. J. L. D'SOUZA
39 1968 - 1969 DR. R. N. KULKARNI
40 1969 - 1970 SHRI J. K JOSHI
41 1970 - 1971 DR. S. G. PATEL
42 1971 - 1972 DR. H. S. GUPTE
43 1972 - 1973 SHRI R. K. GANATRA
44 1973 - 1974 SHRI S. G. JOSHI
45 1974 - 1975 SHRI B. K. BOMAN BEHRAM
46 1975 - 1976 SHRI N. D. MEHTA
47 1976 - 1977 Shri M. G. JOSHI
48 1977 - 1978 SHRI M. S. DEORA
49 04/1978 - 11/1978 SHRI. V. S. MAHADIK
50 11/1978 - 03/1980 SHRI R. K. CHIMBULKAR
51 1980 - 1981 SHRI B. H. SHETE
52 1981 - 1982 DR. A. U. MEMON
53 1982 - 1983 DR. P.S. PAI
54 1983 - 1984 SHRI. M.H. BEDI
55 1985 - 1986 SHRI. CHHAGAN C. BHUJBAL
56 1986 - 1987 SHRI. DATTA NALAWADE
57 1987 - 1988 DR. RAMESH PRABHOO
58 1988 - 1989 SHRI. C.S. PADWAL
59 1989 - 1990 SHRI. SHARAD ACHARYA
60 1990 - 1991 SHRI. CHHAGAN C. BHUJBAL
61 1991 - 1992 SHRI. DIWAKAR RAOTE
62 1992 - 1993 SHRI C.D. HANDORE
63 1993 - 1994 SHRI. R.R. SINGH
64 1994 - 1995 SMT. NIRMALA SAMANT-PRABHAVALKAR
65 1995 - 1996 SHRI. R.T. KADAM
66 1996 - 1997 SHRI. MILIND VAIDYA
67 1997 - 1998 SMT. VISHAKHA RAUT
68 1998 - 1999 SHRI. NANDU SATAM
69 1999 - 2002 SHRI. HARESHWAR PATIL
70 2002 - 2005 SHRI. MAHADEO B. DEOLE
71 2005 - 2007 SHRI. DATTAJI DALVI
72 2007 - 11/2009 Dr. (SMT.) SHUBHA U. RAUL
73 2009 - 08/03/2012 MRS. SHRADDHA SHRIDHAR JADHAV
74 09/03/2012 - 08/09/2014 MR SUNIL W PRABHU
75 2014 - 2017 Smt. Snehal Ambekar
76 09/03/2017 - 21/11/ 2019 Prin. Vishwanath P. Mahadeshwar