V. Nanav Niralon, Krushi Vidhyapet Jayprakash Nagar BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
V. Nanav Niralon, Krushi Vidhyapet Jayprakash Nagar BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
SUNIL PRABHU Shivsena 13411
SUNIL BARI Congress 3691
GHOGALE SANTOSH ANKUSH MNS 2038
RAJKAUMAR SITARAM GUPTA Samajvadi 437
NEELAM JAYKIRAN SINGH BSP 326
YADAV DEVNARAYAN SATIRAM Ind 152
MAHESH SHAMBA AMIN Ind 129
- Advertisement -

LATEST NEWS