Tunagave Village , Chandivali Village(E) BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
Tunagave Village , Chandivali Village(E) BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
Pawar Savita Sharad NCP 10058
Aswini Ashok Matekar MNS 6014
Rashmi Rajesh Chindarkar Shivsena 5162
Hamidabai Hamid Kadar Shaikh Ind 769
Shweta Sharad Gosavi Ind 692
Gautam Sunita Sudhir BSP 652
Singh Anju Manhendra Samajvadi 388
Varsha Jain Ind 244
Mishra Sushila Vinodkumar PHIS PARTY 180
Bagul Swapnali Yashwant Ind 149
Rajashree Machhindranath Patil RSP 138
Usha Vijay Dambal Ind 101
Sawant Vaishali Rahul Ind 97
Shaikh Vanubi Gani Ind 92
Shukla Geeta Satishchandra BSP 79
Shaikh Shahin Bano Ind 59
Tunagave Village , Chandivali Village(E) News

- Advertisement -

LATEST NEWS