Tanaji Nagar BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
Tanaji Nagar BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
Gujar Sunil Daulat Shivsena 9921
Bharadkar Sudhir Tukaram Congress 7041
Ghag Vanita Manohar MNS 3673
Thakur Shivaji Bhimsen Ind 1697
Chandrashekar Dube Ind 1306
Jadhav Dhiraj Suresh Rashtrahit party 125
Laxmitai R.Mehra RPFI (Democractic) 114
Rajbhar Bajrang Shankar BSP 108
Rane Sucheta Sonu Ind 95
Gadkar Sunil Vishnu Ind 73
Arvind (Raju) Ganpat Bhave BVA 48
Kamat Vinayak Bhalchandra Ind 45
Tanaji Nagar News

- Advertisement -

LATEST NEWS