Shahkar Nagar BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
Shahkar Nagar BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
VANDANA GAUTAM SABLE Congress (Aaya) 6943
FULWARIYA SARASWATI RAJESH Ind 3777
SUNITATAI CHAVAN RPFI(A) 3435
VANDANA ANIL LOKHANDE MNS 1488
DHOLPURIYA MEERADEVI MADANLAL Samajvadi 508
SHIRKE SEEMA SUNIL BSP 433
CHAVAN UJJWALLA PANDURANG Ind 315
VIMALADEVI KANHAIYALAL GUPTA Ind 184
MANDUBAI LAXMAN YEDE BBM 130
CHAWLA KIRAN GAJANAN DMAKS 69
NAGARE SARASWATI JAGANNATH Rashtrahit party 57
VILASINI VILAS KONDAGEKAR BCP 53
SAVITRI BUDHIRAM PRAJAPATI Ind 41
- Advertisement -

LATEST NEWS