Ramabhai Nagar BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
Ramabhai Nagar BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
Avale Suresh Dnyanu MNS 4909
Kamble Rajendra Hiraman Congress 3095
Sachin Pavar Ind 2710
Kishor(Bhai)Vishnu Jadhav BSP 1796
Shailesh Shreedhar Mohite Ind 1204
Manoj(Bapu)Shivaji Dhumale Ind 1149
Ganesh Nathuram Ghadge Ind 863
Arvind (Babu)Vishnu More RPFI(A) 639
Kiran Laxman Bamburde BBM 270
Sandipbhai Krishna Pagare Ind 154
Milind Prakash Raigaonkar RPFI 146
Kakde Haridas Kundlik Lokjanshatkari 142
Adv.Rajesh Chokhoba Karmarkar Ind 80
Phalke Chandrakant Nivritti Ind 46
Ramabhai Nagar News

- Advertisement -

LATEST NEWS