Rajshree Shau Nagar BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
Rajshree Shau Nagar BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
Gaikwad Vishnu Ramchandra Ind 4453
Donde Prakash Amrut Congress 3054
manohar Kedari Raibage Ind 2976
Vinay Babu Dhandore BSP 2140
Amit Ramesh Salve MNS 2084
Chandrakant Ranganath Garud Ind 1064
Shyamrao Bhiva Jadhav RPFI(A) 195
Shripat Aba Nikam AIADMK 98
Raghunath Vishnu Zende RPFI (Democractic) 84
Atish Ramesh landge Ind 38
Rajshree Shau Nagar News

- Advertisement -

LATEST NEWS