Rahul Nagar, Joyti Nagar BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
Rahul Nagar, Joyti Nagar BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
HANDORE SANGEETA CHANDRAKANT Congress 7983
BHALERAO SNEHA SANJAY RPFI(A) 3664
VANITA VINOD ZAGADE MNS 2252
SAYYED NAJMUNNISA ZAKIR HUSSAIN Samajvadi 1623
KAMBLE SUNITA SAHEBRAO BSP 992
BANSODE PRAGATI BABASAHEB Ind 663
SHENDGE KARUNA ASHOK Ind 573
MAYA MUKTAJI SONAWANE BBM 413
SHINDE ANURADHA BABURAO Ind 354
JAYSHRI A. UPSHAM RPFI(Ekikruth) 189
DEVYANI LAXMAN PRABHU Ind 115
Rahul Nagar, Joyti Nagar  News

- Advertisement -

LATEST NEWS