Mohili Village BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
Mohili Village BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
Jamsandekar Komal Kamalakar Shivsena 5286
More Usha Prakash Ind 3976
Khan Shehnaz Begam Abdul Rahim Samajvadi 2965
Rajashree Balu Gurav MNS 2924
Mayekar Vidya Ramakant Congress 1844
Shimtini Bhagwan Nalavade Ind 876
Jayashree Suresh Bhintade Ind 759
Padmavati Dinesh Gosavi Ind 174
Shimtini Bhagwan Nalavade Ind 75
Manisha Rangnath Dhende BSP 66
Gate Kamini Balkrishna Ind 31
Mohili Village News

- Advertisement -

LATEST NEWS