Mahim kala Khila BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
Mahim kala Khila BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
Borra Sabreddy Mallesh RPFI(A) 3430
Mahendra Shivdas Shinde Congress 3206
manohar Kedari Raibage Ind 3026
Dattu Tukaram Katke PHIS PARTY 1844
Ganesh Chandrakant Khade MNS 1723
Afsar Rehmatullaha Khan RJD 1196
Naidu Gajendra Bhima BSP 1190
Shinde (M.Y.) marajappa Yallappa Ind 469
Turki Hakikullah Abdulsattar Samajvadi 352
Pradeep Govind Shinde BBS 338
Palraj Muttu Nadar AIADMK 291
Ashraf Bandesha Shaikh Ind 240
Santosh Mugutrao Lawangare Ind 83
Shaikh A. Razak Sahamat Ind 78
Kale Asha Hemant Ind 66
Ansari Mohammad Saeed Ind 50
Kamil Husan Fazil Husain Farooqui Ind 37
Mohammad Adham Mohammad Newas Siddiqui IMCP 32
Amita Bhagwan Salvi Ind 25
Archana Sunil Shrivastav Ind 20
Mahim kala Khila News

- Advertisement -

LATEST NEWS