Lalubhai Park BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
Lalubhai Park BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
Satam Amit Bhaskar BJP 6168
Baig Samir Salim Samajvadi 3449
Gauda Somshankar Dasgupta Congress 3441
M.A.Husain Ind 892
Kailge Pankaj Abhimanyu MNS 878
Dhotre Raju Basaiyya Ind 314
Shaikh Khwaja Dawood Ind 185
Shah Dhirubhai Ind 182
Ansari Mohabbat Ali Ind 116
Khan Yusuf Abdulla Ind 113
Falsamkar Arvind Govind Ind 107
Mukhtar Ajay Kirit Ind 101
Jongala Jay Dinesh Ind 87
Sayyed Riyazudding Sardar BJP 86
Shaikh Kasim Abdul Ajiz BJP 86
Shaikh Sayyed Hasan Hayderali Icp 82
Shaikh Mohd. Salim Shaikh Salam Ind 42
Usmani Seraj Ahmed IMCP 33
Ansari Sultan M.Salim Ind 32
Khan Fekare Alam Chedi Janta Dal (secular) 31
- Advertisement -

LATEST NEWS