Khar Danda Chumim Gao BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
Khar Danda Chumim Gao BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
SUNITA SURESH WAVEKAR Congress 7495
LAXMI HARESH PINGE Shivsena 5882
NAMEETA KIRAN KHOT MNS 3216
SHOBHANA (POOJA) ARVIND SHISATKAR BSKP 3038
PARVATI LALJI YADAV Samajvadi 1004
NAINA U. RAUT Ind 882
APARNA K. TIWARI Ind 746
SEEMA N. BUGA Ind 294
RESHMA ASHOK SALVI Ind 236
KIRAN SHRIDHAR GAMRE Ind 134
SONALI SUNIL PARAB Ind 114
VAISHALI KRUSHNA MHATRE Ind 80
Khar Danda Chumim Gao News

- Advertisement -

LATEST NEWS