Kasaiwada BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
Kasaiwada BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
Shinde Darshana Dilip Shivsena 5583
Purnima Naresh Keni MNS 4886
Ansari Saba Afarin NCP 4418
Khan Najnin Shahid Samajvadi 3638
More Shantabai Ramesh Ind 401
Sunita Prakash Gade BBM 389
Shaikh Banobi Ind 111
Anita Dilip Ohol Black Panter 107
Ansari Khairunnisa Mohammad Khalid Ind 94
Shaikh Khairunnisa Manjarimam Ind 50
Farjana Abdul Gani Shaikh NLP 34
Kasaiwada News

- Advertisement -

LATEST NEWS