Kamraj Nagar BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
Kamraj Nagar BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
Mangal Parmeshwar Kadam MNS 7670
Ubale Sheela Namdeo NCP 4106
Dandage Yamunabai Ramsing BSP 1961
Pawar Vaishali Damodar RPFI 1843
Battu Sushila Ganesh Samajvadi 1469
Kalpana Ramaji Shukla Ind 1441
Mandakini Rahulji Kamble BBM 1317
Aruna Sanjay Sonajkar RPFI(A) 621
Gupta Kamaladevi Ramsagar Janta Dal (United) 270
Archana Bhagwan Ankush Ind 243
Harshala Parshuram Yerulu Ind 200
Vasanti Ashok Mayekar MPS 151
Sulochana Dattaram Mhatre Ind 137
Gangurde Asha Madhukar Ind 129
Pramila Sakharam Ahire BMP 58
Kamraj Nagar News

- Advertisement -

LATEST NEWS