Irani Wadi BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
Irani Wadi BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
DR. GEETA ASHISH YADAV Congress 5901
YADAV SHANTIDEVI KAMLESH Samajvadi 4792
MADHU SHRIVASTAV BJP 3960
YADAV KAMLADEVI KAILASH BSP 3504
UMA CHANDRASHEKHAR Ind 1742
BABITA DEVIDAS BHATKAR MNS 1092
HAJRABEGAM ALI HUSSAIN SHAIKH RPFI(Democratic) 153
SINGH RAJKUMARI RAVINDRA PRP 91
TANUJA YASHWANT RAWOOL CPFI 80
PREMA ADYA PANDEY Ind 25
- Advertisement -

LATEST NEWS