Haryali Village BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
Haryali Village BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
Shinde Vishwas Tukaram Shivsena 7909
Pranil Vikram Nair Congress 5315
Ashok Shankar Jadhav MNS 4190
Prashant Das Ind 3592
Asgaongavkar Vilsan Manvel Ind 781
Kamble Shakharam Bandu BSP 478
Asif Mohmmad Amin (Shaikh) NLP 257
Faridabi Shakil Ahemad Kureshi Ind 180
Bhagwat (Bhau) Dede MPS 163
Giru Ravishankar Amarnath BBM 150
Lad Vijay Mahadev Ind 127
Milind Pandurang Kamble Ind 67
Samsher Ali Khan Ind 66
Sandeep Devidas Dongare BMP 61
Lata Narayan Kashikedare Ind 59
Devu (Pradip ) Sawant Ind 58
Haryali Village News

- Advertisement -

LATEST NEWS