Hanuman Nagar, Farhid Nagar BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
Hanuman Nagar, Farhid Nagar BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
Sarfare Vaishnavi Vijay MNS 8899
Patil Pramila Kamlakar Ind 6641
Latkar Pratibha Satish BJP 3693
Karanje Suvarna Sahdeo Congress 2243
Shringare Harsha Hemendra Ind 949
Patil Dipali Dipak Ind 513
Hanuman Nagar, Farhid Nagar News

- Advertisement -

LATEST NEWS