Gilberth Hill Road BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
Gilberth Hill Road BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
Haider Mohsin Congress 14541
Shaikh Arif Moinuddin Samajvadi 6099
Devkule Parshuram Shivappa RPFI(A) 2541
Chavan Dinkar Anant MNS 2268
Makwana Esmail Mohamed PHIS PARTY 2114
K. Narayanan BCP (Maksarwadi) 1472
Mali Avinash Tukaram Ind 681
Sarfaraz Efroz Mujavar MPS 169
Ashok Balkrishna Kushalkar Ind 122
Sayed Hamid Nabi Saheb Ind 122
Shaikh Amirali Mohamedali BSP 113
Dhotre Ramu Timma Ind 111
Waghela Mahesh Shamji RPFI (Democractic) 100
Kangane Anil Dinanath Ind 98
Shaikh Javed Abdul Gafar IUML 96
Shaikh Mohamed Rafiq Dawood Ind 87
Shaikh Imran Kasam Ind 62
Shaikh Mohamed Rashid Ind 58
Kureshi Mohasin Faruq Ind 35
Konar Balraj Hanumanta BCP (Maksarwadi) 33
Mansuri Mausim Esmail Ind 32
- Advertisement -

LATEST NEWS