Ghavan Pada BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
Ghavan Pada BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
Vaity Nandkumar Atmaram NCP 9126
Satyawan Dalvi MNS 8810
Prabhakar Shinde Shivsena 7684
Vijay Dharma Patil Ind 799
Shejwal Vinod Pandarinath BSP 294
Ajay Bhagwat Rokade Ind 259
Ramdas Dasharath Parad MPS 188
Pankaj Vishnu Chandanshive RPFI 154
Mangesh Jagannath Gujar Ind 154
Siddharth Sopan Chandanshive BBM 123
Santosh Laxman Wagh Prajashatkari 97
Meshram Dhamapal Bhagwan Lokshatkari 91
Jaya Bajirao Gangurde Ind 80
Suryakant Vishram Palav Ind 67
Vilas Raghunath Shinde Ind 64
Ganesh Balu Konde Ind 58
Gautam Tukaram Kokate Ind 45
Dhananjay Dyaneshwar Thorat RPFI 45
Salu Yadav Pawar Ind 32
Sunil Balu Matsagar Ind 16
Ghavan Pada News

- Advertisement -

LATEST NEWS