Duttpada BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
Duttpada BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
Asavari Patil BJP 5718
Patil Dipika Vinay Congress 5009
Nayna Shah Ind 4104
Kambale Manisha Harish MNS 1976
Nahire Pushpa Subhash BVA 1009
Fahmida (Bhavna) Hasan Khan Ind 710
Asha Tiwari Samajvadi 269
Parekh Narmada Dasarath Ind 73
Shahnaz Akhtar Shaikh Ind 65
Duttpada News

- Advertisement -

LATEST NEWS