Davari Colony, Khar Raifal Range BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
Davari Colony, Khar Raifal Range BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
Krishna (Mahesh) Parkar BJP 9185
Abdul Kayyum Tamboli NCP 6858
Mangesh Anant Mandke MNS 1901
Sudhakar Mahadeo Gurav Ind 247
Chawan Suryakant Gangaram Samajvadi 210
Prashant Vilas Polekar Ind 205
Nilesh Namdeo Narvekar Ind 166
Suryakant Chunilal Shendge Ind 133
Davari Colony, Khar Raifal Range News

- Advertisement -

LATEST NEWS